Tř. ASCOMYCETES – houby vřeckovýtrusé

stélka:
buněčná stěna:
nepohlavní rozmnožování:
pohlavní rozmnožování:
výskyt, ekologie:
systém:

řád Laboulbeniales – roztřepenky

řád Eurotiales – plesnivkotvaré

řád Elaphomycetales – jelenkotvaré

řád Pezizales – kustřebkotvaré (inkl. Tuberales)

řád Erysiphales – padlí

řád Helotiales – voskovičkotvaré (= Leotiales – patyčkotvaré)

řád Rhytismatales – svraštělkotvaré

řád Hypocreales – masenkotvaré

řád Microascales

řád Diaporthales – čárovkotvaré

řád Ophiostomatales – ofiostomotvaré

řád Sordariales – hnojenkotvaré

řád Bolinilales

řád Xylariales – dřevnatkotvaré

řád Diatrypales – korovitkotvaré

řád Phyllachorales – smolnatkotvaré

řád Dothideales (inkl. Mycosphaerellales – tečkovkotvaré)

řád Pleosporales – zďovkotvaré

řády Lecanorales, Lichinales, Arthoniales, Gyalectales, Ostropales, Verrucariales

fytopatologicky významné druhy s nejasným zařazením (anamorfy)


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.