kleistothecium

Ampelomyces quisqualis
hyperparazit Ampelomyces quiscalis (syn.Cicinobolus cesatii) na kleistotheciu r. Erysiphe
Elaphomyces - Jelenka
podzemní plodnice, èasto bývají vyhrabávány lesní zvìří
Erysiphe - Padlí
vřecka se z kleistothecia uvolòují po prasknutí stìny
Erysiphe polygoni - Padlí rdesnové
kleistothecium s vláknitými apendixy u E.polygoni
Microsphaera alphitoides - Padlí dubové
tvar apendixù na kleistotheciu je charakteristickým urèovacím znakem
Microsphaera vanbruntiana - Padlí bezové
kleistothecium s rozvìtvenými apendixy u Microsphaera
Oidium laburni
mycelium s kleistotécii na Laburnum sp.
Phyllactinia fraxini - Padlí jasanové
kleistothecia u Phyllactinia fraxini
Podosphaera myrtillina - Padlí borùvkové
kleistothecia a detail vřecek u Podosphaera myrtillina
Sawadaea bicornis - Padlí javorové
kleistothecia u Uncinula bicornis
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
kleistotecia padlí na Acer platanoides
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
kleistothecia u Sphaerotheca mors-uvae
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
kleistothecia u Sphaerotheca mors-uvae
Uncinula necator - Padlí révové
kleistothecia u Uncinula necator
Uncinula necator - Padlí révové
kleistothecia u Uncinula necator
Uncinula necator - Padlí révové
kleistothecium


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.