Pododd. BASIDIOMYCOTINA – stopkovýtrusé houby

stélka:
buněčná stěna:
nepohlavní rozmnožování:
pohlavní rozmnožování:
výskyt a význam:
systém:


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.