Pododd. ASCOMYCOTINA – houby vřeckaté

stélka:
pohlavní proces:
výskyt, ekologie:
systém:


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.