Tř. HETEROBASIDIOMYCETES

výskyt, ekologie:
systém:

řád Atractiellales

řád Microbotryales

řád Uredinales (rzi)

řád Ustilaginales (sněti)

řád Exobasidiales – plíškotvaré


(Řády nově řazené podle molekulárních znaků do skupin s ostatními řády z Homobasidiomycetes):

řád Ceratobasidiales

řád Dacrymycetales – kropilkotvaré

řád Auriculariales – bolcovitkotvaré

řád Tremellales – rosolovkotvaré


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.