Pomocné pododd. Deuteromycotina – houby nedokonalé (Fungi imperfecti)

rozmnožování:
systém:

pomocná třída Blastomycetes

pomocná třída Hyphomycetes

pomocná třída Coelomycetes

pomocná třída Agonomycetes


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.