Tř. HEMIASCOMYCETES (ENDOMYCETES, PROTOASCOMYCETES)

stélka:
buněčná stěna:
nepohlavní rozmnožování:
pohlavní rozmnožování:
systém:

řád Saccharomycetales – kvasinky

řád Schizosaccharomycetales

řád Protomycetales

řád Taphrinales


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.