Tř. HOMOBASIDIOMYCETES

systém:

Podtřída Hymenomycetidae

Podtřída Gasteromycetidae – houby břichatkovité, břichatky


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.