Plodnice (bazidiokarpy, bazidiomata)

plodnice (bazidiokarpy, bazidiomata) = útvary tvořené nepravým pletivem (plektenchymem) vznikající na myceliu stopkovýtrusých hub

Mohou obsahovat až tři typy hyf:

Podle přítomnosti určitého typu hyf rozlišujeme pletiva:

Podle umístění bazidií se plodnice dělí na hymeniální a geastrální typ:

Podle tvaru plodnice a umístění hymenoforu rozlišujeme:

Plodnice bývají alespoň v mládí často kryty obaly, u hymeniálních typů se nazývají velum, u geastrálních peridie.

Podle krytí hymenia se plodnice dělí na:


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.