Úvod

Ve starším pojetí polyfyletická říše hub (Fungi) sdružovala heterotrofní organismy bez plastidů z různých taxonomických skupin, s odlišnou biologií, které byly vymezeny především ekologicky jako: destruenti, reducenti nebo dekompozitoři.

Na základě studia rDNA byl navržen systém pěti říší (Cavalier-Smith, 1989; Whittaker et Margulis, 1978): Chromista, Protista, Fungi, Plantae (rostliny), Animalia (živočichové), z nichž první tři zahrnují zástupce původní říše hub:

Systém hub


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.