Pododd. ZYGOMYCOTINA – houby spájivé

Třída ZYGOMYCETES

stélka:
nepohlavní rozmnožování:
pohlavní rozmnožování:
výskyt, ekologie:
systém:

Třída TRICHOMYCETES


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.