Patologické změny rostlinných pletiv

Atlas patologických změn rostlinných pletiv vznikl na Katedře botaniky PřF UP v Olomouci

za podpory projektu FRVŠ 1225/2006 (MŠMT ČR)

jako součást výukových materiálů KB PřF UP podpořených FRVŠ projekty

Obsah

Autoři

Texty a fotografie: Michaela Sedlářová, Vladimír Vinter

Úprava stránek: Jiří Sedlář


Texty a fotografie © 2007 M.Sedlářová, V.Vinter. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.