Plodnice (askokarpy, askomata)

plodnice (askokarpy, askomata) = útvary vřeckovýtrusých hub tvořené pletivy haploidních hyf, které uzavírají a chrání askogenní hyfy a vřecka. Ta mohou být v plodnici neuspořádána, nebo vytvářet specifickou výtrusorodou vrstvu – hymenium

Z hlediska morfologického tvaru se nejčastěji vytvářejí tři typy:


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.