Vřecko

vřecko = buňka vřeckovýtrusých hub, v níž dochází ke karyogamii a následné či poněkud časově oddálené meiozi a tvorbě askospor

Podle stavby stěny se rozlišují tři základní typy:

Z determinačního hlediska je důležitá amyloidita, tj. schopnost zbarvovat se v činidlech s jodem modře.


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.