Tarzetta

Tarzetta - Zvonovka
Tarzetta cupularis - Zvonovka èíškovitá
béžová apothecia s třenìm ponořeným v pùdì, vyskytující se èasnì na jaře


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.