Penicillium

Penicillium - Štìtièkovec
konidiofor r. Penicillium
Penicillium - Štìtièkovec
konidiofor
Penicillium - Štìtièkovec
konidiofor
Penicillium corymbiferum
sporulující mycelium na stroužku Allium sativum
Penicillium corymbiferum
Penicillium corymbiferum
Penicillium cyclopium
peniciliová (modrá) hniloba kořene mrkve, sporulující mycelium na kořeni Daucus carota
Penicillium italicum - Štìtièkovec italský
sporulující mycelium na plodu Citrus sinensis


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.