hymenium

Inocybe lanuginosa - Vláknice
prùřez lupenem
Inocybe lanuginosa - Vláknice
hymenium s cystidou
Russula emetica - Holubinka vrhavka
řez lupenem
Russula emetica - Holubinka vrhavka
řez lupenem
Scutellinia - Kosmatka
hymenium


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.