Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL
Oznámení pro studenty
9.7.2020
Volná pracovní místa - AOPK Praha

Agentura ochrany přirody a krajiny (AOPK) hledá zájemce o dvě pracovní místa: Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat (1160) a Odborný rada – krajinný ekolog – botanik (774), obě s působištěm v Praze. Lhůta pro podávání podání přihlášek na obě místa je 24. července 2020.
Výběrová řízení jsou popsána na www.nature.cz- O AOPK ČR - volná místa - ústředí (http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/ustredi/).
Facebook: https://www.facebook.com/234494203261341/posts/3557930507584344/.

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2020
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt