Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Struktura katedry a pracoviště

Katedra je organizována na základě současných pedagogicko-vědeckých aktivit do několika pracovišť s tím, že při tomto členění je přednostně respektováno pedagogické a vědecko-metodické zaměření práce členů těchto pracovišť. Součástí katedry je rovněž botanická zahrada.

Vedení katedry a sekretariát

Vedoucí
Zástupce
Sekretářka
 Irena Vaculová
Tel.585 634 801, 585 634 802, FAX: +420 585 634 824
mailto Vaculová
Administrativní pracovník
Bc. Alice Mosočiová
Tel.585 634 801, 585 634 802, FAX: +420 585 634 824
mailto Mosočiová

Oddělení biosystematiky a ekologie rostlin

Vedoucí
Členové
Tel.: 585 634 819
mailto Brandová
Tel.: 585 634 820
mailto Dvořák
Tel.: 585 634 815
mailto Hroneš
Tel.: 585 634 819
mailto Jandová
Mgr. Michal Sochor
Tel.: 585 634 819
mailto Sochor
Mgr. Zdeněk Špíšek
Tel.: 585 634 819
mailto Špíšek
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
 

Oddělení fytopatologie a mikrobiologie

Vedoucí
Členové
 Drahomíra Vondráková
Tel.: 585 634 817
mailto Vondráková
 Věra Zoubková
Tel.: 585 634 817

Algologická laboratoř

Vedoucí
Členové

Oddělení tkáňových kultur a rostlinných biotechnologií

Vedoucí
Tel.585 634 810, 585 634 811
mailto Navrátilová
Členové
Tel.: 585 634 810
mailto Kubišová
Tel.: 585 634 810, 585 634 811
mailto Švécarová

Laboratoř molekulárních markerů

Vedoucí
Členové
Tel.: 585 634 827
mailto Smýkal
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2015
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt