Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Herbář katedry botaniky Přf UP Olomouc (- OL)

O herbáři:

Významně jsou zastoupeny sběry dřívějších (Bednář V., Bednářová J., Dančák M., Dostál J., Jílek B., Mrkos O., Pečinka A., Pluhař V., Velísek V.) i současných (Duchoslav M., Mládek J., Trávníček B., Vašut R.) pracovníků katedry.

Velkou část herbáře tvoří také sběry studentů, zejména diplomantů. V případě zájmu o studium sbírek je možno se obrátit na kurátora Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D. nebo správce Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.

Odkazy:

Kontakty:

Studovna Herbária:

Součástí Herbária je studovna, kde mohou badatelé a studenti studovat herbářové doklady rostlin, o které se zajímají a jejichž studie realizují. Práci jim usnadní příjemné prostředí, lampy vybavené lupami s 5 dioptriemi pro studium detailů položek, mikroskopy Olympus CX 31, stereomikroskopy STM a váhy Schoeller AFP – 210L.

Studenti zde mohou za účely vypracování probíhajících bakalářských a diplomových prací zpracovávat vzorky a rostlinný materiál.

Studenti mohou využít ke studiu herbáře zhotovené pro Určovací cvičení z botaniky (UCC, UCCA,UCCB) a další předměty:

Studovna herbária je přístupná od 6:30 do 14:30 hodin každý pracovní den. Po domluvě je možné využít prostory studovny ke studiu herbářových sbírek i v jiný čas.

V této přípravné místnosti se také zpracovává a suší sebraný rostlinný materiál, ze kterého se následně zhotovují herbářové položky. Herbářové položky jsou průběžně evidovány v databázi.

Databáze:

Pro účely evidence herbářových položek je využívána databázová aplikace Demus 10, kterou vyvinulo Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při MZM v Brně http://www.citem.cz/.

Vypůjčování herbářových položek:

Pro zájemce z řad odborné veřejnosti je možné na požádání připravit výpis položek pro daný rod či druh, které lze zapůjčit po dohodě ke studiu. V případě zájmu neváhejte kontaktovat správce Herbária.

Knihovna:

Ve studovně Herbária se nachází malá knihovna, jejíž součástí jsou tyto tituly:

Titul:Čísla k zapůjčení:
SBORNÍK PRACÍ PřF UP Olomouc - BIOLOGIEII. – XII., XIV. – XV, 31-32, 34,35, 37-40
FOLIA GEOBOTANICA (neúplná)1-9, 10/2-25/3, 26/1, 26/2, 26/4, 30/1, 30/3-33
PRESLIA2-23 (1922-47), 24/1 (1952), 29-32/1 (1957-60), 33-37/3 (1961-65), 38-39 (1966-67), 46-70 (1974-98)
ŽIVA1955-1988, 1990-1993, 2001-2006
FOLIA GEOBOTANICA et PHYTOTAXONOMICA1-33
ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE1961 (1-4),1963-69 (1-4), 1970 (1,3-4), 1971-74 (1-4), 1976 (4), 1977 (1-4), 1979 (3-4), 1980-86 (1-4), 1987(1-3), 1988-89 (1-4), 1990 (1-4), 1991 (3-4)
THE GARDENS BULLETIN SINGAPORE1969 (XXIV)
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY1969 (1-10), 1970 (1-10), 1971 (1-10), 1972 (1-10), 1973 (1-10)
ACTA BOTANICA HORTI BUCURESTIENSIS1975-1978, 1981-1982, 1990-94
ÖSTERREICHISCHE BOTANISCHE ZEITSCHRIFT1872-1880, 1886-1897, 1899-1900
BERICHTE DEUTSCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT1919 (1)
UKRAINSKIJ BOTANIČNIJ ŽURNAL1959 (5-6), 1960 (1-4), 1964 (6), 1983 (4)

Vybrané publikace je možné prohlédnout si ve studovně Herbária nebo po dohodě zapůjčit.

Součástí je také příruční knihovna herbária evidována pod Oborovou knihovnou PřF UP - Knihovna biologických oborů http://knihovna.upol.cz/prf.

Jak vyhledat publikace dislokované v Herbáriu katedry botaniky:

V souborném katalogu KUP:

  1. Klepněte na výše uvedený odkaz.
  2. Na pravé straně klepněte na ikonu Katalog.
  3. Otevřete Souborný katalog Knihovny Univerzity Palackého.
  4. Zadejte „Jednoduché vyhledávání“.
  5. Vyberte vyhledávání podle „Signatura“.
  6. Do pole „Hledaný termín“ vepište BOT-herb.
  7. Zadejte NAJÍT.

Systém najde všechny publikace, které jsou dislokovány v Herbáriu.

Mattioliho herbář

Poděkování za umožnění získání digitální podoby Mattioliho herbáře patří panu Mgr. Jiřímu Glonkovi z Oddělení historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

Typové položky:

Herbář obsahuje typové položky některých taxonů:

Zobrazit všechny obrázky

Poděkování patří projektu

Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP: rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů

CZ.1.07/2.2.00/28.0158, který finančně podpořil a umožnil vznik digitalizované podoby kolekce typových položek Herbáře katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UP - OL.

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt