Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.

Osobní informace

  * 1975, Opava
mail to Vladan Ondřej vladan.ondrej@upol.cz
  Tel.: 585 634 825

Vzdělání a praxe

 • 1994-1999 PřF UP Olomouc, učitelství pro střední školy, biologie-chemie
 • 1999-2002 PřF UP Olomouc, doktorský studijní program Biologie, obor Botanika, téma: Embryo cultures of cultivated and wild species of genus Cucumis
 • 2002-2003 výzkumný pracovník, Agritec, s.r.o.
 • 2003-2007 vědecký pracovník, Biofyzikální ústav AV ČR
 • 2008 vědecký pracovník, Katedra botaniky PřF UP Olomouc

Ostatní vzdělání a praxe

 • 2002 kurz GMO, Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR
 • 2007 kurz a státní zkouška pro odbornou způsobilost pro práci s významnými zdroji ionizujícího záření, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zahraniční pobyty

 • 2000 Department of Plant Cytology and Embryology, Jagiellonian University in Cracow, Poland
 • 2004-2005 Swammerdam Institute for Life Sciences, University of Amsterdam, prof. R. van Driel group

Výzkumný zájem

 • Protoplastové kultury a embryogeneze rostlin
 • Struktura a organizace genomu, architektura buněčného jádra, reparace DNA
 • Fluorescenční a konfokální mikroskopie, analýza obrazových dat

Projekty

 • Variability of components and interactions in plant pathosystem and impact of environmental factors on their expression (spolupracovník)
 • Modification of histone in chromatin regions with increased and decreased gene expression (spoluřešitel)
 • Embryo cultures of wild and cultivated species of genus Cucumis (řešitel)
 • 3D Genome (EU project) (spolupracovník)
 • Structure of human genome (spolupracovník)
 • The use of combination of laser microbeam and cytometric techniques in the study of the structure and dynamics of human genome (spolupracovník)

Výuka a studijní materiál

 • Obecná biologie

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2014
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt