Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.

Osobní informace

  * 1976, Prostějov
mail to Miloslav Kitner miloslav.kitner@upol.cz
  Tel.: 585 634 810

Vzdělání a praxe

 • 1989–1994: Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
 • 1994–2000: PřF UP Olomouc, učitelství pro střední školy, aprobační předměty biologie a chemie
 • 2000–2003: PřF UP Olomouc, Katedra botaniky – doktorský studijní program Biologie, studijní obor Botanika (téma disertační práce – Ekologie litorálních řas)
 • 2003-2004: Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR při UP v Olomouci; vědecký pracovník
 • 2005-: Laboratoř proteinových a molekulárních markerů, Katedra botaniky PřF UP Olomouc; vědecký pracovník

Study abroad

 • 2005: Agricultural Institute of Slovenia + Biotechnological Faculty, University of Slovenia; Ljubljana, Slovenia
 • 2007: Agricultural Institute of Slovenia + Biotechnological Faculty, University of Slovenia; Ljubljana, Slovenia
 • 2009: Department of Botany, Biodiversity and Plant interaction Group, University of Hohenheim, Germany

Prezentace v zahraničí

 • 2001: 52. konference Polské botanické společnosti, Poznań, Polsko, poster
 • 2001: Mezinárodní konference „Shallow lakes“, Balatonfüred, Maďarsko, poster
 • 2002: Mezinárodní konference „Biology and Taxonomy of Green Algae IV“, Smolenice, Slovensko, poster
 • 2004: Mezinárodní konference "„2nd Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil-Systems“, 30.6.-2.7. 2004, Mosonmagyaróvár, Maďarsko, 2 postery
 • 2005: Agricultural Institute of Slovenia, prezentace

Členství v odborných společnostech

 • Česká algologická společnost

Výzkumný záměr

 • Proteinové a molekulární markery rodu Lactuca spp.
 • Studium molekulární variability rostlinných patogenů.
 • Interakce rostlina-patogen studované pomocí proteinových markerů.

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (spolupracovník)
 • Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům (spoluřešitel)

Publikace

 • Pirondi, M., Kitner, M. , Iotti, M., Sedláková, B. , Lebeda, A. , Collina, M.(2016): Genetic structure and phylogeny of Italian and Czech populations of the cucurbit powdery mildew fungus Golovinomyces orontii inferred by Multilocus Sequence Typing. – Plant Pathology (in press)[PDF]
 • Prausová, R., Marečková, L. , Kapler, A., Majeský, Ľ. , Farkas, T., Indreica, A., Šafářová, L., Kitner, M. (2016):Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. - Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica.(in press)[PDF]
 • Petrželová, I., Kitner, M. , Doležalová, I., Ondřej, V. , Lebeda, A. (2015): First report of a basil downy mildew caused by Peronospora belbahrii in the Czech Republic. – Plant Disease 99(3): 418.[PDF]
 • Petrželová, I., Jemelková, M., Kitner, M. , Doležalová, I.(2015): First report of rust disease caused by Puccinia lagenophorae on pot marigold (Calendula officinalis) in the Czech Republic. – Plant Disease 99(6): 892. [PDF]
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Křístková, E. , Jemelková, M., Lebeda, A. , Beharav A.,(2015): Genetic diversity in Israeli natural populations of three predominantly self-pollinating wild Lactuca (L. serriola, L. saligna, L. aculeata) species. - Genetic Resources and Crop Evolution 67(2): 991-1008. [PDF]
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. (2015):Genotypic diversity of apomictic microspecies of the Taraxacum scanicum group (Taraxacum sect. Erythrosperma). - Plant Systematics and Evolution 301(8): 2105-2124. [PDF]
 • Petrželová, I., Kitner, M. , Jemelková, M., Doležalová, I.(2015): First report of buckwheat downy mildew caused by Peronospora cf. ducometi in the Czech Republic. – Plant Disease 99(8): 1178. [PDF]
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Sharma, R., Runge, F., Dvořák, P. , Tahir, A., Choi, Y.-J., Sedláková, B. , Thines, M.(2015):Coincidence of virulence shifts and population genetic changes of Pseudoperonospora cubensis in the Czech Republic. - Plant Pathology 64: 1461-1470. [PDF]
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Beharav, A., Lebeda, A. (2015): Biodiversity of Lactuca aculeata germplasm assessed by SSR and AFLP markers, and resistance variation to Bremia lactucae. – Biochemical Systematics and Ecology 61: 344-356. [PDF]
 • Sharma, R., Xia, X, Cano, L.M., Evangelisti, E., Kemen, E., Judelson, H., Oome, S., Sambles, |S., van den Hoogen, D.J., Kitner, M. , Klein, J, Meijer, H.J.G., Spring, O., Win, J., Zipper, R., Bode, H.B., Govers, F., Kamoun, S., Schornack, S., Studholme, D., van den Ackerweken, G., Thines, M.(2015): Genome analyses of the sunflower pathogen Plasmopara halstedii provide insights into effector evolution in downy mildews and Phytophthora. – BMC Genomics 16:741 doi:10.1186/s12864-015-1904-7[PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Jemelková, M.(2015): Resistance of wild Lactuca genetic resources to diseases and pests, and their exploitation in lettuce breeding. Acta Horticulturae 1101: 133-139. [PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerova, B. , Jemelková, M., Pink, D.A.C.(2014): Wild Lactuca species, their genetic diversity, resistance to diseases and pests, and exploitation in lettuce breeding. - European Journal of Plant Pathology 138 (3): 597-640.[PDF]
 • Polat, İ., Baysal, Ö., Mercati, F., Kitner, M. , Cohen, Y., Lebeda, A. , Carimi, F.(2014): Characterization of Pseudoperonospora cubensis isolates from Europe and Asia using ISSR and SRAP molecular markers. - European Journal of Plant Pathology 139: 641-653. [PDF]
 • Kitner, M. , Prausová, R., Adamec, L.(2013): Present status of genetic diversity of Potamogeton praelongus populations in the Czech Republic. – Phyton (Horn, Austria) 53: 73-86. (PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE)
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Johansen, J.R., Kitner, M. , Ondřej, V. , Poulíčková, A. (2012):Morphological and molecular study of epipelic filamentous genera Phormidium, Microcoleus and Geitlerinema (Oscillatoriales, Cyanophyta/Cyanobacteria). Fottea, 12: 341–358.
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Gillová L., Vymyslický T., Nagler M.(2012): Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data. - Preslia 84: 97-120.
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Beharav, A.(2012): Genetic polymorphism in Lactuca aculeata populations and occurrence of natural putative hybrids between L. aculeata and L. serriola. - Biochem. Syst. Ecol. 42: 113-123. DOI: 10.1016/j.bse.2012.02.008
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. , Trávníček, B. (2012): The pattern of genetic variability in apomictic clones of Taraxacum officinale indicates the alternation of asexual and sexual histories of apomicts. - PLoS ONE 7(8): e41868. doi:10.1371/journal.pone.0041868
 • Navrátilová, B. , Skálová, D. , Ondřej, V. , Kitner, M. , Lebeda, A. (2011): Biotechnological Methods Utilized in Cucurbits Research - A Review. – Horticultural Science (Prague) 38: 150-158.
 • Ondřej, V. , Havránek, P., Kitner, M. , Němcová, P.(2011): Molecular identification and characterization of the Morchellaceae germplasm collection of "mulch morels". – International Journal of Medicinal Mushrooms 13(4): 369-375. DOI: 10.1615/IntJMedMushr.v13.i4.70
 • Švábová, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Dostálová, R., Ondřej, M., Horáček, J., Smýkalová, I., Griga, M.(2011): Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on morphological characteristics and peroxidase activity pea cultivars with different susceptibility. Journal of Plant Pathology 93(1): 19-30. [PDF]
 • Hašler, P. , Dvořák, P., Ondřej, V. , Kitner, M. , Hloušková, P., Poulíčková, A. (2011): The importance of polyphasic approach in the comparative study on Nodularia MERTENS ex BORNET et FLAHAULT (Nostocales, Cyanobacteria). - Preslia 83: 167-182.
 • Hašler, P. , Dvořák, P. , Ondřej, V. , Kitner, M. , Hloušková, P., Poulíčková, A. (2011):The importance of the polyphasic approach in a comparative study of Nodularia Mertens ex Bornet et Flahault (Nostocales, Cyanobacteria). Preslia, 83: 167–182.
 • Gillová, L., Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Skálová, D., Vymyslický, T.(2011): Nové poznatky o druhu pelyněk Pančićův (Artemisia pancicii Danihelka et Marhold) [New knowledge on Artemisia pancicii]. – Příroda, Praha 31: 11-31.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I., Kitner, M. , Novotná, A., Šmachová, P., Widrlechner, M.P.(2011): North American continent – a new source of wild Lactuca spp. germplasm variability for future lettuce breeding. - Acta Horticulturae 918: 475-482.
 • Beharav, A., Maras, M., Kitner, M. , Šuštar-Vozlič, J., Sun, G.L., Doležalová, I. , Lebeda, A. , Meglič, V.(2010): Comparison of three genetic similarity coefficients based on dominant markers from predominantly self-pollinating species. - Biologia Plantarum 54: 54-60.
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Dziechciarková, M., Doležalová, I. , Křístková, E. , Lindhout, P.(2009): An insight into the genetic polymorphism among European populations of Lactuca serriola assessed by AFLP. - Biochem. Syst. Ecol. 37: 597-608. DOI:10.1016/j.bse.2009.10.010.
 • Madlener, S., Svačinová, J., Kitner, M. , Kopecký, J., Eytner, R., Lackner, A., Phuong Nha Vo T., Frisch R., Grusch M., de Martin, R.(2009): In vitro anti-inflammatory and anticancer activities of extracts of Acalypha alopecuroidea (Euphorbiaceae). - Int. J. Oncol. 35: 881-891. DOI: 10.3892/ijo_00000403.
 • Ondřej, V. , Kitner, M. , Doležalová, I. , Nádvorník, P., Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2009): Chromatin structural rearrangement during dedifferentiation of protoplasts of Cucumis sativus L. – Molecules and Cells 27: 443-447.
 • Sarris, P.F., Abdelhalim, M., Kitner, M. , Skandalis, N., Panopoulos, N.J., Doulis, A.G., Lebeda, A. (2009): Molecular polymorphisms between populations of Pseudoperonospora cubensis from Greece and the Czech Republic and the phytopathological and phylogenetic implications. - Plant Pathology 58: 933-943. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2009.02093.x
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Kitner, M. , Petrželová, I.,, Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34.
 • Hašler, P. , Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M. , Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008):Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. – Fottea 8: 133-146.
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Doležalová, I. , Maras, M., Křístková, E. , Nevo, E., Pavlíček, T., Meglic, V., Beharav, A.(2008): AFLP analysis of Lactuca saligna germplasm collections from four European and three Middle Eastern countries. - Israel J. Plant Sci. 56: 185-193.
 • Hašler, P. , Štěpánková, J., Špačková, J., Neustupa, J., Kitner, M. , Hekera, P., Veselá, J., Burian, J., Poulíčková, A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. - Fottea 8(2): 133–146.
 • Švábová, L., Klenotičová, H., Griga, M., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. (2008):Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin. Úroda LVI(12): 59-61.
 • Lysáková, M., Kitner, M. , Poulíčková, A. (2007): The epipelic algae of fishponds of Central and Northern Moravia (The Czech Republic). - Fottea 7(1): 69-75.
 • Poulíčková, A. , Kitner, M. , Hašler, P. (2006): Vertical distribution of attached algae in shallow fishponds of different trophic status. - Biologia 61: 1-9.
 • Poulíčková, A. , Hašler, P. , Kitner, M. (2004): Annual cycle of Planktothrix agardhii nature population. – Int. Rev. Hydrobiol. 89(3): 278-288.
 • Kitner, M. , Poulíčková, A. , Novotný, R., Válová, P., Hašler, P. (2003): First record of Dicranochaete reniformis Hieronymus in Moravia (Czech Republic). - Biologia 58(4): 529-535.
 • Kitner, M. , Poulíčková, A. (2003):Littoral diatoms as indicators for the eutrophication of shallow lakes. - Hydrobiologia 506: 519-524.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2017
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt