Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Osobní informace

  * 1973, Valašské Meziříčí
mail to Michaela Sedlářová michaela.sedlarova@upol.cz
  Tel.: 585 634 809

Vzdělání

 • 1992-1997: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta: obor Systematická biologie a ekologie – zaměření botanika. Téma diplomové práce: Imunocytochemická a cytochemická lokalizace pyranóza-2-oxidázy v buňkách dřevokazné houby Phanerochaete chrysosporium Burds. a další elektroforetická charakterizace P2O (vedoucí RNDr. Pavla Binarová, CSc. – ÚEB AVČR Olomouc)
 • 1998: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta: učitelství biologie
 • 1997-2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra Botaniky: doktorský studijní program Botanika (ve spolupráci s ÚEB AVČR Olomouc). Téma disertační práce: Cytologické změny a úloha cytoskeletu rostlin v průběhu patogeneze biotrofních parazitů (vedoucí Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.)
 • 2009: MZLU v Brně, Agronomická fakulta: habilitační řízení v oboru Rostlinolékařství. Téma hab. práce: Patogeneze Bremia lactucae na Lactuca spp.

Praxe

 • 2000-dosud: vědecký pracovník KB a KBC PřF UP

Zahraniční stáže

 • 2001: Institute of Botany BAS, Sofia, Bulharsko
 • 2002: kurs „Signals involved in Plant-Microbe Interactions“, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Waršava, Polsko
 • 2003: Horticulture Research International Wellesbourne, Warwick, U.K.
 • 2004: Dept. Plant Systems Biology, Gent University, Belgie
 • 2007: Dept. Plant Protection, Szent István University, Gödölö, Maďarsko
 • 2008: Dept. Scientific and Technological, Università degli Studi, Verona, Itálie
 • 2011: Res. Div. Instrum. Analytical Chemistry, Vienna University of Technology, Rakousko
 • 2012: Institute of Botany, University of Hohenheim, Německo
 • 2012: Inst. de Investigaciones Biologicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Členství v odborných společnostech

Výzkumný zájem

 • fytopatogenní houbové organismy
 • interakce Lactuca spp. – Bremia lactucae Regel
 • cytoskelet rostlin během infekce houbovými patogeny
 • fenolické látky v rezistenci rostlin
 • oxidativní stres v průběhu patogeneze
 • vliv růstových regulátorů na rezistenci rostlin a vývoj patogenů

Vedoucí bakalářských a diplomových prací

 • 2013-15: Patogenní variabilita Plasmopara halstedii v ČR (DP, Tomáš Bartůšek)
 • 2013-15: Metabolismus RNS při stresu rostlin (DP, Vendula Večeřová)
 • 2013-14: Studium vlivu oomycet a elicitorů na obrannou reakci rostlin (BP, Lucie Slobodianová)
 • 2013-14: Houbové choroby rostlin Kanárských ostrovů (BP, Barbora Nováková)
 • 2012-14: Výskyt Plasmopara halstedii viru v české populaci plísně slunečnicové (DP, Romana Pospíchalová)
 • 2012-13: Techniky izolace a kultivace plísně slunečnicové (BP, Tereza Doudová)
 • 2012-13: Patogenní variabilita Plasmopara halstedii a rezistence vůči metalaxylu v České Republice (BP, Tomáš Bartůšek)
 • 2011-13: Reaktivní formy dusíku a kyslíku při stresu rostlin (BP, Vendula Večeřová)
 • 2011-12: Lokalizace reaktivních forem kyslíku a dusíku během patogeneze padlí (BP, Klára Křížková)
 • 2009-11: Lokalizace RNOS konfokální mikroskopií (BP, Zuzana Tulpová)
 • 2008-10: Patofyziologie slunečnice – interakce s Plasmopara halstedii (DP, Zuzana Trojanová)
 • 2007-9: Studium interakcí slunečnice-Plasmopara halstedii (DP, Karel Stojaspal)
 • 2007-9: Peroxidasa v interakcích luskovin a houbových patogenů (BP, Gabriela Skalová)
 • 2007-8: Morfologické a anatomické změny rostlin vyvolané houbovými patogeny (BP, Zuzana Trojanová)
 • 2006-7: Variabilita teleomorfy padlí azalek na území České republiky (BP, Karel Stojaspal)
 • 2005-8: Fenolické látky a aktivita PAL v odpovědi rostlin na infekci houbovými patogeny (BP, Pavla Mikšíková)
 • 2002-4: Vliv růstových regulátorů na proces patogeneze biotrofních parazitů (BP, Martina Výtisková)

Vedoucí doktorských disertačních prací

 • 2010-14: Patogenní variabilita a studium interakcí v patosystému Helianthus spp. - Plasmopara halstedii (Zuzana Trojanová)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce (spolupracovník)
 • S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky (spolupracovník)
 • Biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie a identifikace proteinových markerů infekce (spolupracovník)
 • Identifikace a biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie (spolupracovník)
 • Interakce signálních drah extracelulárního ATP, oxidu dusnatého a rostlinných hormonů při regulaci růstu a vývoje rostlin (spolupracovník)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0171 - FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0316 - Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0158 - Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP
 • Inovace metod ochrany slunečnice (spoluřešitel)
 • Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (spolupracovník)
 • Zavedení konfokální mikroskopie do výuky fytopatologie (řešitel)
 • Praktická fytopatologie (řešitel)
 • Obecná mikrobiologie pro biologické obory (spolupracovník)
 • Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům (spoluřešitel)
 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy (spoluřešitel)
 • Názorné učební texty z anatomie cévnatých rostlin a houbových organismů - fytopatologie (spoluřešitel)
 • Cytologické a biochemické aspekty interakce rostlin a patogenů (model Lactuca spp.-Bremia lactucae) (řešitel)
 • Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů (řešitel)
 • Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin. (spoluřešitel)
 • Cytopatologické a patobiochemické aspekty interakce rostlin a fytopatogenních hub
 • (Modelové interakce Lactuca spp.-Bremia lactucae, Pisum sativum-Fusarium spp.) (řešitel)

Výuka

 • BOT/OBMSB – Obecná mikrobiologie
 • BOT/ZMBO - Základy mikrobiologie
 • BOT/PFP – Praktická fytopatologie
 • BOT/ZFP – Základy fytopatologie
 • BOT/FPP - Fytopatologie pro pokročilé
 • BOT/FYTEX – Fytopatologická exkurze
 • BOT/MYKEX – Mykologická exkurze
 • BOT/MOA, MOAC – Mikroskopie a obrazová analýza
 • BOT/SMAO - Současná mikroskopie a obrazová analýza

Publikace

 • Švábová, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Dostálová, R., Ondřej, M., Horáček, J., Smýkalová, I., Griga, M.(2011): Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on morphological characteristics and peroxidase activity pea cultivars with different susceptibility. - Journal of Plant Pathology 93(1): 19-30.
 • Prokopová, J., Špundová, M., Sedlářová, M. , Husičková, A., Lebeda, A. (2010):Photosynthetic responses of lettuce to downy mildew infection and cytokinin treatment. Plant Physiol
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Protivánková I., Piterková J., Sedlářová, M. , Luhová L.,, Lebeda, A. (2010):Recondensation level of repetitive sequences in the plant protoplast nucleus is limited by oxidative stress. J Exp Bot
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Mikšíková, P., Duchoslav, M. , Sedláková, B. , McCreight, J.D.(2009):Histological aspects of Cucumis melo PI 313970 resistance to Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum. - J. Plant. Dis. Protect. 116: 169–176.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. (2004):Obranné mechanismy rostlin v interakcích hostitel –patogen (Defence mechanisms of plants in the host-pathogen interactions). In: Věchet, L. (Ed.): Choroby rostlin, s důrazem na obilniny, jejich symptomy a rezistence, molekulární a biochemická charakteristika interakcí hostitel-patogen (Diseases of p
 • Mlíčková, K., Sedlářová, M. , Luhová, L., Peč, P., Lebeda, A. (2003):Histochemické metody stanovení patologických změn v listech rostlin v průběhu patogenese biotrofních houbových parazitů (Histochemical methods for detection of pathological changes in plant leaves during pathogenesis of fungal biotrophic parasites). Biol. Listy 68, 2003, 212-219.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P., Luhová, L.(2002):Role of plant cell in host-pathogen interactions: Lactuca spp.-Bremia lactucae. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 507-509.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2001):Changes in microtubular alignement in Lactuca spp. (Asteraceae) epidermal cells during early stages of infection by Bremia lactucae (Peronosporaceae). Phyton 41, 2001, 21-34.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Pink, D.A.C.(2001):The early stages of interaction between effective and non-effective race-specific genes in Lactuca sativa, wild Lactuca spp. and Bremia lactucae (NL16). J. Plant Dis. Protec. 108, 2001, 477-489.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Histochemical detection and role of phenolic compounds in the defense response of Lactuca spp. to lettuce downy mildew (Bremia lactucae). J. Phytopathol. 149, 2001, 693-697.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P.(2001):Plant cytoskeleton in defence responses to fungal pathogens. In: Berger, J. (Ed.): Cells III. Kopp Publishing, České Budějovice (Czech Republic), 2001, p. 174.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2000):Imunochemické metody v cytopathologii rostlin (Imunochemical methods in plant cytopathology). Biologické listy (Biological papers) 65, 2000, 262-263.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2017
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt