Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.

Osobní informace

  * 1971, Vysoké Mýto
mail to Martin Duchoslav martin.duchoslav@upol.cz
  Tel.: 585 634 805

Vzdělání

 • 1989-1994: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Systematická biologie a ekologie, specializace Botanika (Mgr.) Diplomová práce: Luční vegetace aluvia Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu: synekologie, ordinace, klasifikace, vývojové změny (vedoucí: V. Bednář)
 • 1994-2000: doktorské studium Botaniky na Katedře botaniky PřF UP Olomouc (Ph.D.). Téma: Srovnávací ekologie Allium vineale a Allium oleraceum (školitel: F. Krahulec)

Praxe

 • 1997 - 2003: vědecký pracovník, katedra botaniky PřF UP Olomouc
 • 2003- : odborný asistent, katedra botaniky PřF UP Olomouc

Členství v odborných organizacích

 • Česká botanická společnost
 • International Association for Vegetation Science

Výzkumný zájem

 • biologie geofytů, zvl. r. česnek (Allium), Ficaria
 • biologie, chorologie a ekologie středoevropských zástupců rodu česnek (Allium)
 • biologie a ekologie polyploidních komplexů
 • fytocenologie a ekologie: vegetace rákosin, ostřicových mokřadů a luk, suchých trávníků a lesních lemů, říčních náplavů, flóra a vegetace zdí
 • biostatistika (mnohorozměrné metody)
 • floristika (východní Čechy, střední Morava)

Vedoucí diplomových prací

 • 2011-2012: Morfologická variabilita polyploidního komplexu Allium oleraceum v Evropě (V. Burešová)
 • 2011-: Populační struktura a reprodukce populací česneku planého Allium oleraceum a česneku viničného Allium vineale podél sukcesního gradientu (P. Šťastný)
 • 2010-: Změny ve složení vegetace suchých trávníků (tř. Festuco-Brometea) východních Čech za posledních 20 let (R. Kalous)
 • 2009-: Hybridizace mezi orseji Ficaria bulbifera a Ficaria calthifolia (P. Šiková) (spolupráce na vedení s B. Trávníčkem a R. J. Vašutem)
 • 2008-2011: Karyologická variabilita vybraných taxonů rodu Allium v Evropě (A. Váňová)
 • 2008-2009: Vegetace říčních náplavů přirozeně divočících řek Moravskoslezských Beskyd (L. Šigutová)
 • 2008-2010: Vegetace říčních náplavů středního toku řeky Moravy (J. Juřica)
 • 2008-2011: Biologie a ekologie Salix lapponum L. se zaměřením na problematiku ekologie pohlaví (S. Hrachová)
 • 2007-2010: Srovnávací morfologie kulturních a divokých forem pažitky (Allium schoenoprasum) (M. Březinová)
 • 2007-2010: Fotosyntetická kapacita cytotypů česneku planého (Allium oleraceum) (E. Ježilová)
 • 2006-2010: Cytogenetická studie generativního potomstva polyploidního komplexu Allium oleraceum (M. Jandová)
 • 2005-2009: Semenná banka psamofilní vegetace (K. Fantová)
 • 2004-2008: Vliv různých managementových zásahů na druhové složení psamofilní travinobylinné vegetace v Dolnomoravském úvalu (A. Vaculíková)
 • 2004-2008: Fenotypová plasticita cytotypů Allium oleraceum (R. Slípková)
 • 2004-2007: Selektivní defoliace a pastevní preference ovcí v druhově bohatých společenstvech (M. Dvorský)
 • 2003-2007: Reprodukční biologie a fenologie polyploidního komplexu Allium oleraceum (A. Jírová)
 • 2000-2007: Srovnávací biologie cytotypů česneku planého (Allium oleraceum) (J. Ohryzek)
 • 2000-2005: Populační genetika polyploidního komplexu česneku planého (Allium oleraceum) na území České republiky (H. Staňková)
 • 2001-2005: Rozšíření vybraných druhů rodu Allium na území České republiky (V. Bártová)
 • 2001-2005: Variabilita reprodukčních parametrů sexuálně a asexuálně vzniklého potomstva Allium oleraceum (M. Fialová)
 • 2000-2004: Cytogeografie a cytoekologie polyploidního komplexu česneku planého (Allium oleraceum) na území ČR (L. Šafářová)
 • 2000-2004: Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) (J. Němcová)
 • 2000-2004: Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech (N. Wernerová)
 • 2000-2003: Flóra a vegetace botanicky významných lokalit okresu Náchod (M. Gerža)
 • 2000-2003: Flóra a vegetace zdí na střední Moravě (K. Chludová)
 • 1999-2003: Rozšíření a ekologické nároky vybraných zástupců rodu Allium na území ČR (O. Tylčer)
 • 1997-2000: Vegetace rákosin a vysokých ostřic aluvia Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu (P. Heinzová)

Školitel Ph.D studentů

 • 2003-2011: Mgr. Jan Mládek, Ekologie travinobylinné vegetace pastvin - procesy a modely
 • 2004-2011: Mgr. Lenka Šafářová, Polyploidní komplex Allium oleraceum L. v Evropě
 • 2006-2013: Mgr. Martina Fialová, Ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum
 • 2010-: Mgr. Michaela Jandová, Polyploidní komplex Allium paniculatum: cytotypová diverzita, variabilita velikosti genomu, úloha hybridizace při vzniku A. oleraceum

Výuka a studijní materiály

 • Vegetace ČR
 • Fytocenologie
 • Biostatistika
 • Kvantitativní ekologie
 • Populační ekologie rostlin
 • Ekologie rostlin
 • Ekologie
 • Cvičení z ekologie v terénu
 • Cvičení z fytocenologie v terénu
 • Terénní cvičení z populační ekologie rostlin
 • Výběrové přednášky z botaniky 1, 2
 • Kolokvium k diplomové práci 1, 2
 • Centra diverzity střední Moravy - exkurze
 • Evropská centra diverzity - exkurze

Publikace

 • Vojtěchová, K., Kobrlová, L. , Schönswetter, P., Duchoslav, M. (2023):Disentangling the taxonomic structure of the Allium paniculatum species complex in central and eastern Europe using molecular, cytogenetic and morphological tools.- Preslia 95: 119–163.[PDF]
 • Majka, J., Glombik, M., Doležalová, A., Kneřová, J., Ferreira, M.T.M., Zwierzykowski, Z., Duchoslav, M. , Studer, B., Doležel, J., Bartoš, J., Kopecký, D.(2023):Both male and female meiosis contribute to non‐Mendelian inheritance of parental chromosomes in interspecific plant hybrids ( Lolium × Festuca ). - New Phytologist 18753[PDF]
 • Kopecký, D., Scholten, O., Majka, J., Burger-Meijer, K., Duchoslav, M. , Bartoš, J.(2022):Genome dominance in Allium hybrids (A. cepa × A. roylei).- Front. Plant Sci. 13: 854127.[PDF]
 • Kobrlová, L. , Duchoslav, M. , Hroneš, M. (2022):Morphological, ecological and geographic differences between diploids and tetraploids of Symphytum officinale (Boraginaceae) justify both cytotypes as separate species. - AoB Plants 144: plac028.[PDF]
 • Bitomský, M., Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Klimešová, J., Duchoslav, M. (2022):Stoichiometry versus ecology: the relationships between genome size and guanine-cytosine content, and tissue nitrogen and phosphorus in grassland herbs. - Annals of Botany 130: 189-197.[PDF]
 • Bitomský, M., Schaefer, H., Pakeman, R. J., Klimešová, J., Götzenberger, L., Duchoslav, M. (2022):Variability in mycorrhizal status of plant species is much larger within than between plots in grassland and coastal habitats. - Oecologia 200: 209-219.[PDF]
 • Bitomský, M., Kobrlová, L. , Hroneš, M. , Duchoslav, M. (2022):Plant functional groups and phylogenetic regularity control plant community bioelement composition through calcium and magnesium. - Oikos e09546.[PDF]
 • Mansouri, F., Krahulec, F., Duchoslav, M. , Ryšánek, P.(2021):Newly identified host range of viruses infecting species of the genus Allium L. and their distribution in six habitats in the Czech Republic. - Plant Pathol.70: 1496-1507[PDF]
 • Ferreira, M.T.M., Glombik, M., Perničková, K., Duchoslav, M. , Scholten, O., Karafiátová, M., Techio, V.H., Doležel, J., Lukaszewski, A.J., Kopecký, D.(2021):Direct evidence for crossover and chromatid interference in meiosis of two plant hybrids (Lolium multiflorum × F. pratensis and Allium cepa × A. roylei). - J. Exp. Bot. 72: 254–267.[PDF]
 • Taraška, V. , Batoušek, P., Duchoslav, M. , Temsch, E. M., Weiss-Schneeweiss, H., Trávníček, B. (2021):Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. - Plant Syst. Evol. 307: 51.[PDF]
 • Glombik, M., Copetti, D., Bartoš, J., Stočes, Š., Zwierzykowski, Z., Rutting, T., Wendel, J., Duchoslav, M. , Doležel, J., Studer, B., Kopecký, D.(2021):Reciprocal allopolyploid grasses (Festuca × Lolium) display stable patterns of genome dominance. - The Plant J. 107.1166-1182.[PDF]
 • Bitomský, M., Pakeman R. J., Schaefer, H., Klimešová, J., Rūsiņa, S., Lososová, Z., Mládková, P., Duchoslav, M. (2021):Mycorrhizal status is a poor predictor of the distribution of herbaceous species along the gradient of soil nutrient availability in coastal and grassland habitats. - Mycorrhiza 31: 577-587.[PDF]
 • Bitomský, M., Mládková, P., Pakeman, R.J., Duchoslav, M. (2020):Clade composition of a plant community indicates its phylogenetic diversity. - Ecology & Evolution 10: 3747-3757.[PDF]
 • Renzi, J.P., Duchoslav, M. , Brus, J., Hradilová, I., Pechanec, V., Václavek, T., Machalová, J., Hron, K., Verdier, J., Smýkal, P. (2020): Physical dormancy release in Medicago truncatula seeds is related to environmental variations. - Plants 9(4), 503.[PDF]
 • Renzi, J. P., Brus, J., Pirintsos, S., Erdős, L., Duchoslav, M. , Smýkal, P. (2020):Release of Medicago truncatula Gaertn. and Pisum sativum subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. et Graebn. seed dormancy tested in soil conditions. - Agronomy 10: 1026.[PDF]
 • Doležalová, I., Petrželová, I., Duchoslav, M. (2020):Selectivity and efficacy of herbicides dimethachlor and pethoxamid in rocket crop. - Plant Protect. Sci. 56: 305–316.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Jandová, M., Kobrlová, L. , Šafářová, L., Brus, J., Vojtěchová, K.(2020):Intricate distribution patterns of six cytotypes of Allium oleraceum at a continental scale: niche expansion and innovation followed by niche contraction with increasing ploidy level. - Front. Plant Sci. 11: 591137. [PDF]
 • Kopecký, P., Hýbl, M., Petrželová, I., Duchoslav, M. (2020):Odolnost vybraných genotypů ředkvičky vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých [Evaluation of resistance of selected radish genotypes to clubroot]. - Úroda 68(12), vědecká příloha, s. 93-98.
 • Dvořák, V., Hradílek, Z. , Jeništa, J., Křenková, Z., Říhová, V., Duchoslav, M. (2020):Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst [Mosses of art objects in the public space of selected central Moravian cities]. – Bryonora 65/12: 8-24.
 • Hroneš, M. , Hrachová Macurová, S., Hradílek, Z. , Hekera, P., Duchoslav, M. (2019):Female-biased sex ratio despite the absence of spatial and niche segregation between sexes in alpine populations of dioecious Salix lapponum (Salicaceae). - Alpine Botany 129: 1-9.[PDF]
 • Hradilová, I. , Duchoslav, M. , Brus, J., Pechanec, V., Hýbl, M., Kopecký, P., Smržová, L., Štefelová, N., Václavek, T., Bariotakis, M., Machalová, J., Hron, K., Pirinthos, S., Smýkal, P. (2019):Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. - PeerJ 6: e6263.[PDF]
 • Popelka, O. , Sochor, M., Duchoslav, M. (2019):Reciprocal hybridization between diploid Ficaria calthifolia and tetraploid Ficaria verna subsp. verna: evidence from experimental crossing, genome size and molecular markers. - Botanical Journal of the Linnean Society 189: 293-310.[PDF]
 • Perničková, K., Koláčková, V., Lukaszewski, A.J., Fan, C., Vrána, J., Duchoslav, M. , Jenkins, G., Phillips, D., Šamajová, O., Sedlářová, M. , Šamaj, J., Doležel, J., Kopecký, D.(2019):Instability of Alien Chromosome Introgressions in Wheat Associated with Improper Positioning in the Nucleus. - Int. J. Mol. Sci. 20(6): 1448. [PDF]
 • Popelka, O. , Trávníček, B. , Šiková, P., Jandová, M., Duchoslav, M. (2019):Natural hybridization between diploid Ficaria calthifolia and tetraploid Ficaria verna subsp. verna in central Europe: evidence from morphology, ecology and life-history traits. - Preslia 91: 179-212.[PDF]
 • Kopecký, D., Horáková, L., Duchoslav, M. , Doležel, J.(2019):Selective elimination of parental chromatin from introgression cultivars of xFestulolium (Festuca × Lolium). - Sustainability 11(11): 3153.
 • Koláčková, V., Perničková, K., Vrána, J., Duchoslav, M. , Jenkins, G., Phillips, D., Turkosi, E., Šamajová, O., Sedlářová, M. , Šamaj, J., Doležel, J., Kopecký, D.(2019):Variability in the arrangement of alien introgression chromatin in 3D space of wheat and rye nuclei. - Int. J. Mol. Sci. 20(17): 4143.[PDF]
 • Krahulec, F., Duchoslav, M. (2019):51. Alliaceae Borkh. - česnekovité. - In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M., Štepánek J. (eds), Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic], Ed.2, p. 201-208, Academia.
 • Duchoslav, M. , Trávníček, B. (2019):15. Ficaria Guett. - orsej. - In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M., Štepánek J. (eds), Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech Republic], Ed.2, p. 373-374, Academia.
 • Kopecký, P., Duchoslav, M. , Hýbl, M.(2019):Hodnocení odolnosti vybraných šlechtitelských linií hlávkového zelí vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých [Evaluation of resistance of selected cabbage breeding lines to clubroot]. - Úroda 67/12, vědecká příloha, p. 139-143.
 • Duchoslav, M. , Dančák, M.(2018):Flóra a vegetace přírodní rezervace Doubrava (CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava) [Flora and vegetation of the Doubrava nature reserve (PLA Litovelské Pomoraví, Central Moravia, Czech Republic)]. - Zpr. Vlastiv. Muz. Olomouc 315: 5-41.[PDF]
 • Shukherdorj, B., Jang, E.J., Duchoslav, M. , Choi, H.J.(2018):Cytotype distribution and ecology of Allium thunbergii (= A. sacculiferum) with a special reference to South Korean populations. - Korean J. Pl. Taxon. 48(4): 278−288.[PDF]
 • Smýkal, P. , Trněný, O., Brus, J., Hanáček, P., Rathore, A., Roma, R.D., Pechanec, V., Duchoslav, M. , Bhattacharyya, D., Bariotakis, M., Pirintsos, S., Berger, J., Toker, C.(2018):Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. - Plos One 13(3): e0194056[PDF]
 • Hroneš, M. , Hrachová-Macurová, S., Hradílek, Z. , Hekera, P., Duchoslav, M. (2018):Habitat conditions, stage structure and vegetation associations of geographically isolated subalpine populations of Salix lapponum L. (Salicaceae) in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). - Biologia 73: 319–332.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Fialová, M., Jandová, M. (2017):The ecological performance of tetra-, penta- and hexaploid geophyte Allium oleraceum in reciprocal transplant experiment may explain the occurrence of multiple-cytotype populations. - Journal of Plant Ecology 10: 569-580.[PDF]
 • Hubálková, I., Houška, J., Kubíček, J., Mazal, P., Pavliš, J., Pohořalý, J., Vačkářová, G., Duchoslav, M. (2017):Preliminary anatomical study on secondary thickening parts of endemic Dracaena cinnabari Balf.fil. from the Soqotra Island. - Wood Research 62: 67-78.
 • Poulíčková, A. , Letáková, M. , Hašler, P. , Cox, E., Duchoslav, M. (2017):Species complexes within epiphytic diatoms and their relevance for the bioindication of trophic status.- Sci. Total. Environ. 599-600: 820-833.[PDF]
 • Jandová, M. , Oulehlová, M. , Vojtěchová, K., Kitner, M. , Duchoslav, M. (2017):Allium pseudotelmatum (Amaryllidaceae), a new species of Allium sect. Codonoprasum from Croatia.- Phytotaxa 311:139–154.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Hradílek, Z. (2017):Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle [Flora and vegetation of the Třesín hill near the town of Litovel (Central Moravia, Czech Republic)]. - Zpr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 313: 4-43.[PDF]
 • Brus, J., Burian, T., Pechanec, V., Smýkal, P. , Duchoslav, M. (2017):Analysis of the local environmental conditions of legumes using global datasets. - 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-01-0 / ISSN 1314-2704, Vol. 17, Issue 21, 791-798 pp.[PDF]
 • Doležalová, I., Petrželová, I., Koprna, R., Duchoslav, M. , Jelínková, M., Dušek, K.(2016):Metodika pěstování a možnosti využití rokety seté (Eruca sativa Mill.). Certifikovaná metodika.- VÚRV Olomouc.
 • Zeidler, M., Duchoslav, M. , Banaš, M.(2016):How alpine heathlands response to the snow cover change on the ski slope? Long-lasting ski-slope impact case study from the Hrubý Jeseník Mts. (Central Europe). - Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2):3504.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Dančák, M.(2016):Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou (střední Morava) patnáct let od mimořádné povodně [Flora and vegetation of the sand and gravel sediments of the Bečva River fifteen years after their formation]. - Zpr. Vlastiv. Muz. Olomouc 311: 5-28[PDF]
 • Duchoslav, M. , Kalous, R. , Jandová, M. (2016):Kickxia elatine (L.) Dumort.- In: Dančák, M. & Kocián, P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 243-255.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Dančák, M.(2016):Trifolium fragiferum L. - In: Dančák, M. & Kocián, P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 243-255.[PDF]
 • Ježilová, E., Hlaváčková-Nožková, V., Duchoslav, M. (2015):Photosynthetic characteristics of three ploidy levels of Allium oleraceum L. (Amaryllidaceae) differing in ecological amplitude. - Plant Spec. Biol. 30: 212-224.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Staňková, H.(2015):The population genetic structure and clonal diversity of Allium oleraceum (Amaryllidaceae), a polyploid geophyte with common asexual but variable sexual reproduction. - Folia Geobotanica 50: 123-136.[PDF]
 • Duchoslav, M. (2015):Verbascum blattaria L.- In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Interesting botanical records from the region of northern Moravia and Silesia IX. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 64: 234-235.
 • Zeidler, M., Duchoslav, M. , Banaš, M.(2014):Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. - Cent. Eur. J. Biol. 9: 811-822.[PDF]
 • Fialová, M., Jandová, M. , Ohryzek, J., Duchoslav, M. (2014):Biology of the polyploid geophyte Allium oleraceum (Amaryllidaceae): variation in size, sexual and asexual reproduction and germination within and between tetra-, penta- and hexaploid cytotypes. - Flora 209: 312-324.[PDF]
 • Doležalová, I., Koprna, R., Petrželová, I., Duchoslav, M. (2014):Možné způsoby chemické ochrany rokety seté - předběžná studie [Possibilities of chemical protection of rocket salad – preliminary results]. - Úroda 62 (příloha 12): 517-520.
 • Fialová, M. , Duchoslav, M. (2014):Response to competition of bulbous geophyte Allium oleraceum differing in ploidy levels. - Plant Biology 16:186-196.[PDF]
 • Doležalová, I., Jelínková, M., Duchoslav, M. (2013):Roketa a rukola - srovnání metod pěstování a výnosových parametrů. - Úroda 61/12 (příloha): 264-267.
 • Duchoslav, M. , Šafářová L., Jandová, M. (2013):Role of adaptive and non-adaptive mechanisms forming complex patterns of genome size variation in six cytotypes of polyploid Allium oleraceum (Amaryllidaceae) on a continental scale. - Annals of Botany 111: 419–431.[PDF]
 • Doležalová, I. , Jelínková M., Duchoslav, M. , Dušek K.(2013):Pěstování rokety seté Eruca sativa (L.) Mill.) v podmínkách České republiky [Cultivation of rocket ( Eruca sativa (L.) Mill.) under Czech Republic conditions]. In: Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin, VÚRV, v.v.i., Praha, p. 1-8.
 • Mládek, J. , Mládková, P., Hejcmanová, P, Dvorský, M., Pavlů, V., De Bello, F., Duchoslav, M. , Hejcman, M., Pakeman, R. J.(2013):Plant Trait Assembly Affects Superiority of Grazer's Foraging Strategies in Species-Rich Grasslands. - PLoS ONE 8(7): e69800.[PDF]
 • Doležalová I., Duchoslav, M. , Dušek K.(2013):Biology and yield of rocket (Eruca sativa Mill.) under field conditions of the Czech Republic (Central Europe). - Not. Bot. Horti Agrobo. 41: 530-537.[PDF]
 • Dančák, M., Duchoslav, M. , Trávníček, B. (2012):Taxonomy and cytogeography of Molinia caerulea complex (Poaceae) in central Europe. - Preslia 84: 351-374.[PDF]
 • Mládek, J. , Hejduk, S., Hejcman, M., Duchoslav, M. , Pavlů, V., Mládková, P.(2012):Postponing of the first harvest in semi-natural grasslands: decline in nutrient concentrations? Grassland Science in Europe 17: 376–378
 • Zeidler, M., Duchoslav, M. , Banaš, M., Lešková, M.(2012):Impact of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. - Community Ecol. 13: 213-220.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Krahulec, F.(2012): Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. V. Druhy sekce Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale) [Distribution of Allium species in the Czech Republic. V. Species of sect. Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale)]. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 11-41.[PDF]
 • Kopecký, P., Doležalová, I., Duchoslav, M. , Dušek, K.(2012):Variability in resistance to clubroot within European cauliflower varieties. - Plant Protect. Sci. 48: 164-169. [PDF]
 • Mládek, J. , Hejcman, M., Hejduk, S., Duchoslav, M. , Pavlů, V.(2011):Community seasonal development enables late defoliation without lost of forage quality in seminatural grasslands. - Folia Geobotanica 46: 17-34.
 • Šafářová, L. , Duchoslav, M. , Jandová, M. , Krahulec, F.(2011):Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. - Preslia 83: 513-527.[PDF]
 • Banaš, M., Zeidler, M., Duchoslav, M. , Hošek, J.(2010):Growth of Alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. - Ann. Bot. Fennici 47: 280-292.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Šafářová, L., Krahulec, F.(2010):Complex distribution patterns, ecology and coexistence of ploidy levels of Allium oleraceum (Alliaceae) in the Czech Republic. - Annals of Botany 105: 719-735.[PDF]
 • Krahulec, F., Duchoslav, M. (2010):180. Alliaceae J. AGARDH – česnekovité. - In: Štěpánková J. (ed), Květena České republiky [Flora of the Czech Republic], vol. 8, p. 647-677.
 • Šafářová, L., Duchoslav, M. (2010):Cytotype distribution in mixed populations of polyploid Allium oleraceum measured at a microgeographic scale. - Preslia 82: 107-126.[PDF]
 • Zeidler, M., Banaš, M., Duchoslav, M. , Lešková, M.(2010): Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku [The impact of dwarf pine plantation on alpine plant communities in the Hrubý Jeseník Mts.]. - Příroda 29: 37-50.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Krahulec, F.(2009):Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. Druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum). - Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 53-88[PDF]
 • Brant, V., Neckář, K., Pivec, J., Duchoslav, M. , Holec, J., Fuksa, P., Venclová, V.(2009):Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. - Plant, Soil and Environment 55: 17-24.
 • Duchoslav, M. (2009):Effects of contrasting habitats on the phenology, seasonal growth, and dry-mass allocation pattern of two bulbous geophytes (Alliaceae) with partly different geographic ranges. - Pol. J. Ecol. 57: 15-32.[PDF]
 • Šebela, M., Duchoslav, M. (2009):11. Aminoaldehydes: Reactive products of polyamine degradation. - In: Toninello A. (ed.): Biologically Active Amines and Related Enzymes: Biochemical, Physiological and Clinical Aspects, 2009, p. 199-223 ISBN: 978-81-7895-433-2.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Mikšíková, P., Duchoslav, M. , Sedláková, B. , McCreight, J.D.(2009):Histological aspects of Cucumis melo PI 313970 resistance to Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum. Journal of Plant Diseases and Protection 116 (4): 169-176.[PDF]
 • Duchoslav, M. (2009):Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku [Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia)]. - Vč. Sb. Přír. - Práce a Studie 16: 111-132.[PDF]
 • Trávníček, B. , Duchoslav, M. , Šarhanová, P. , Šafářová, L.(2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.[PDF]
 • Poulíčková, A. , Špačková, J., Kelly, M.G., Duchoslav, M. , Mann, D.G.(2008):Ecological variation within Sellaphora species complexes (Bacillariophyceae): specialists or generalists? - Hydrobiologia 614: 373-386.
 • Venclová, V., Brant, V., Duchoslav, M. , Soukup, J., Neckář, K.(2008):The influence of time of setting land aside on weed spectrum and changes of ecological parameters of environment based on plant indicator values.- J. Plant Dis. Protect., Special Issue XXI: 459-464.
 • Zeidler, M., Banaš, M., Duchoslav, M. (2008):Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands as a result of different snow conditions (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic).- Pol. J. Ecol. 56: 75-83.
 • Duchoslav, M. , Bártová, V., Krahulec, F.(2007):Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. II. Druhy sekce Rhizirideum (A. angulosum, A. senescens subsp. montanum).- Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 25-64.[PDF]
 • Duchoslav, M. , Krahulec, F., Bártová, V.(2007):Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. III. Druhy sekcí Schoenoprasum a Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A. x proliferum). - Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 231-245.[PDF]
 • Klukáčková, J., Navrátil, M., Duchoslav, M. (2007):Natural infection of garlic (Allium sativum L.) by viruses in the Czech Republic.- J. Plant Dis. Protect. 114: 97-100.
 • Kopecký, D., Allen, D.C., Duchoslav, M. , Doležel, J., Lukaszewski, A.J.(2007):Condensation of rye chromatin in somatic interphase nuclei of Ph1 and ph1b wheat.- Cytogenet. Genome Res.119: 263-267.
 • Rybka, V., Duchoslav, M. (2007):Influence of water depth on growth and reproduction of Ranunculus lingua.- Belg. J. Bot. 140: 130-135.[PDF]
 • Krahulec, F., Duchoslav, M. , Bártová, V.(2006):Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. I. Druhy sekcí Reticulato-bulbosa, Butomissa a Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis).- Zprávy Čes. Bot. Společ. 41: 1-16.[PDF]
 • Procházková, K., Duchoslav, M. (2005):Vegetace kamenných zdí na střední Moravě (Česká republika) [Vegetation of stony walls in Central Moravia (Czech Republic)].- Biosozologia, Bratislava, 2 (2004): 34-48.[PDF]
 • Poulíčková, A. , Duchoslav, M. , Dokulil, M.(2004):Littoral diatom assemblages as bioindicators for lake trophic status: A case study from perialpine lakes in Austria.- Eur. J. Phycol., 39: 143-152.[PDF]
 • Hanáková, P., Duchoslav, M. (2003):Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v Hornomoravském úvalu. II. vegetace ř. Oenanthetalia aquaticae a Nasturtio-Glycerietalia.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), Opava, 52: 75-87[PDF]
 • Hanáková, P., Duchoslav, M. (2003):Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v Hornomoravském úvalu. III. vegetace ř. Magnocaricetalia, závěrečná diskuse.- Čas. Slez. Muz. Opava (A), Opava, 52: 133-150.[PDF]
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B. , Duchoslav, M. , Dančák, M.(2003):Distribution of powdery mildew species on Cucurbitaceaous vegetables in the Czech Republic. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 22 (3), 2003, 31-41.
 • Hanáková, P., Duchoslav, M. (2002):Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v Hornomoravském úvalu. I. Ordinace, změny ve složení vegetace během 20. století, vegetace ř. Phragmitetalia .- Čas. Slez. Muz. Opava (A), Opava, 51: 243-258.[PDF]
 • Duchoslav, M. (2002):Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic).- Preslia, Praha, 74: 1-25.[PDF]
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B. , Duchoslav, M. (2002):Distribution of cucurbit powdery mildew species in the Czech Republic. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 415-416.
 • Konvička, M., Duchoslav, M. , Haraštová, M., Foldynová, S., Jirků, S., Kuras, T.(2001):Habitat utilization and behaviour of adult Parnassius mnenosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Litovelské Pomoraví, Czech Republic.- Nota Lepidopterologica, 24: 39-51.
 • Duchoslav, M. (2001):Allium oleraceum and Allium vineale in the Czech Republic: distribution and habitat differentiation.- Preslia, Praha, 73: 173-184.[PDF]
 • Duchoslav, M. (2001):Small-scale spatial pattern of two common European geophytes Allium oleraceum and Allium vineale in contrasting habitats.- Biologia, Bratislava, 56:57-62.[PDF]
 • Rulík, M., Zavřelová, P., Duchoslav, M. (2001):Decomposition of two different POM types in surface water and within hyporheic sediments of a small lowland stream (Sitka, Czech Republic).- Int. Rev. Hydrobiol., 86: 487-500.
 • Rybka, V. , Duchoslav, M. (2001):Změny květeny Planých louček u Olomouce během 20. století [Changes in the flora of the Plané loučky area near Olomouc (Czech Republic) during the 20th century].- Příroda, Praha, 19: 145-152.[PDF]
 • Poulíčková, A. , Duchoslav, M. , Hanel, L.(1998):Diatoms inside the sediments of small streams with recent and past occurence of lamprey species. - Algological Studies, Stuttgart, 90: 119-137.
 • Duchoslav, M. (1997):The present state of meadow vegetation in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.[PDF]
 • Duchoslav, M. (1996):Sanguisorbo minoris-Anthericetum ramosi ass. nova - a plant community of the white marlite slopes in East Bohemia. - Preslia, Praha, 68: 157-172.[PDF]
 • Duchoslav, M. (1996):Luční vegetace třídy Molinio-Arrhenatheretea aluvia Moravy v prostoru Hornomoravského úvalu: první přiblížení. - Příroda, Praha, 4: 89-99.
 • Duchoslav, M. (1994):Aboveground biomass and vertical structure of Geranio-Peucedanetum (Kuhn 1937) Th. Muller 1961 association. - Ekológia (Bratislava), 13: 15-31.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt