Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Blanka Brandová

Osobní informace

mail to Blanka Brandová blanka.brandova@gmail.com
  Tel.: 585 634 819

Vzdělání

  • 2005-2008: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Ochrana a tvorba ŽP (Bc.). Bakalářská práce: Ekologie, biologie a rozšíření vrby šípovité (Salix hastata) ve Velké kotlině (Hrubý Jeseník); (vedoucí: R. J. Vašut)
  • 2008-2010: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Ochrana přírody (Mgr.). Diplomová práce: Hybridizace horských druhů vrb na příkladu vrby hrotolisté ve Velké kotlině (vedoucí: R. J. Vašut)

Téma disertační práce

  • Hybridizace u reliktních druhů vrb (školitel: doc. B. Trávníček, Ph.D.)

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2017
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt