Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL
Oznámení pro studenty - archiv
17.1.2012
Nabídka bakalářské a diplomové práce

Pro studenty se zájmem o výzkum ekologie polopřirozených luk a pastvin - možnost využití 6 lokalit s dlouhodobými managementovými experimenty v Bílých Karpatech a Javorníkách. Téma individuálně dle dohody se školitelem (Jan Mládek - http://grasslandecology.euweb.cz) - např. 1/ klíčení a přežívání poloparazitických druhů (Rhinanthus spp., Melampyrum spp.) ve spolupráci s Dr. Těšitelem a prof. Lepšem (JČU České Budějovice); 2/ disperze charakteristických znaků rostlin (divergence znaků spojených s chutností pro herbivory: pasené versus sečené plochy) - projekt s prof. Pakemanem (Aberdeen, Skotsko); 3/ vliv managementu na dostupnost živin v půdě a limitace produkce biomasy živinami - projekt CIGA s prof. Hejcmanem (ČZU Praha). Více o výzkumném týmu a možnostech zapojení do projektů na výběrové přednášce katedry botaniky 15. února 2012 (16:30, velký sál).

9.1.2012
Otázky - státní závěrečné zkoušky - bakalářské studium

Aktuální verze otázek ke bakalářským státním závěrečným zkouškám z učitelské Biologie je na webových stránkách Přírodovědecké fakulty UP. Verze uvedená na webu Katedry botaniky již neplatí. Eva Křístková.

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2021
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt