Katedra botaniky | Přírodovědecká fakulta | Univerzita Palackého v Olomouci

  Pracoviště konfokální mikroskopie   Rezervační systém

Nepamatujete-li si uživatelské jméno, kontaktujte prosím správce

Správa uživatelských účtů:  Vytvořit uživatelský účet

Přejít na přehled rezervací:  Konfokální mikroskop Fluoview 1000  –  Mikrofotografický systém Olympus DP70

Pro zaslání nového hesla e-mailem zadejte uživatelské jméno a e-mailovou adresu (stejnou jako při vytváření účtu):

Identifikační údaje:Login:   E-mail: