Katedra botaniky    PřF UP v Olomouci

VÝUKOVÉ TESTY

Výukové testy z mikrobiologie

Tyto stránky vznikly na Katedře botaniky PřF UP v Olomouci za podpory projektu FRVŠ 1147/2009 (MŠMT ČR)
jako součást výukových materiálů KB PřF UP podpořených FRVŠ projekty.

Otázky pro testy z mikrobiologie vypracovaly Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Téma testu:


Texty © 2009 M.Sedlářová, B.Mieslerová. Úprava stránek © 2009-2011 J.Sedlář. Počet odpovědí celkem: 73701.