Claviceps microcephala

Claviceps microcephala - Paličkovice 
(hypocreales)
námel (sklerocium) v klasu bezkolence (Molinia)
Foto: M.Sedlářová
Claviceps microcephala - Paličkovice
námel (sklerocium) v klasu bezkolence (Molinia)

Claviceps microcephala - Paličkovice 
(hypocreales)
námel (sklerocium) v klasu bezkolence (Molinia)
Foto: M.Sedlářová
Claviceps microcephala - Paličkovice
námel (sklerocium) v klasu bezkolence (Molinia)


Atlas houbových organismů. Copyright © 2004 M.Sedlářová & M.Vašutová, Katedra botaniky PřF UP Olomouc. All rights reserved.