Mykobiont

mykobiont = houbová složka lišejníku, která zajišťuje příjem vody a minerálních látek, tvoří stélku a zajišťuje struktury pro pohlavní a nepohlavní rozmnožování; druhy hub tvořící lišejníky jsou obvykle specificky lichenizované, neschopné samostatného života

Ve většině případů (přes 90 %)je mykobiontem vřeckatá houba, méně houba stopkovýtrusá, problematické je zařazení Geosiphon pyriforme (Zygomycotina), tvořícího symbiózu se sinicemi, které jsou však ve stélce lokalizovány ve vezikulech (nejde tedy o běžný typ lišejníkové stélky).

Mezi vřeckatými houbami nalezneme řadu rodů, čeledí i některé řády pouze s lichenizovynými zástupci, u stopkovýtrusných jde nanejvýš o rody, ale v řadě případů obsahuje jeden rod lichenizované i nelichenizované druhy (Omphalina).


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.