schizothecium

Calvatia excipuliformis - Pýchavka palicovitá
velké plodnice výraznì dìlené na plodnou a sterilní èást, hojnì
Calvatia excipuliformis - Pýchavka palicovitá
Crucibulum laeve - Pohárovka obecná
lysé pohárkovité plodnice s drobnými pecièkami (peridiolami), hladký okraj, hojnì
Crucibulum laeve - Pohárovka obecná
lysé pohárkovité plodnice s drobnými pecièkami (peridiolami), hladký okraj, hojnì
Cyathus striatus - Èíšenka rýhovaná
vnì chlupaté pohárkovité plodnice s rýhovaným okrajem, s drobnými pecièkami (peridiolami), hojnì
Geastrum rufescens - Hvìzdovka èervenavá
hvìzdicovitá plodnice s èervenavými tóny, hojnì
Geastrum triplex - Hvìzdovka trojitá
hvìzdicovitá plodnice, charakteristická praskáním cípù, které vytváří nepravý límec
Langermania gigantea - Pýchavka obrovská
nejvìtší pýchavka, roste na pùdì bohaté na dusík
Langermania gigantea - Pýchavka obrovská
nejvìtší pýchavka, roste na pùdì bohaté na dusík
Langermania gigantea - Pýchavka obrovská
nejvìtší pýchavka, roste na pùdì bohaté na dusík
Lycoperdon echinatum - Pýchavka ježatá
olivovì žlutá až hnìdá pýchavka s nápadnými ostny, roste roztroušenì na humózních vápenitých pùdách
Lycoperdon perlatum - Pýchavka obecná
střednì velký druh, charakteristické areoly (dùlky) po vypadaných ostnech, hojnì
Lycoperdon pyriforme - Pýchavka hruškovitá
hladká hruškovitá plodnice, na pařezech


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.