plektothecium

Astraeus hygrometricus - Hvìzdák vlhkomìrný
hvìzdicovitá plodnice bez krèku, hojnì ve vyhřátých místech v lesích
Scleroderma citrinum - Pestřec obecný
hlízovité plodnice se silnou okrovkou, gleba v dospìlosti modroèerná
Scleroderma citrinum - Pestřec obecný
hlízovité plodnice se silnou okrovkou, gleba v dospìlosti modroèerná
Tulostoma brumale - Paleèka zimní
detail plektothecia


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.