plazmodium

Lycogala epidendrum - Vlèí mléko èervené
plazmodia, bìžnì na dřevì
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodium
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia přemìòující se ve sporangia


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.