konidie

Alternaria
vícebunìèné tmavé konidie
Alternaria
klíèící konidie r. Alternaria na listu salátu (Lactuca sativa)
Alternaria
mnohobunìèné tmavì zbarvené konidie jsou typické pro rod Alternaria
Alternaria brassicae
konidie
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
konidie, spolu s konidiemi Cladosporium a Fusarium
Cladosporium
dvoubunìèné konidie r. Cladosporium
Fusarium oxysporum - Srpovnièka
makrokonidie r. Fusarium
Fusarium oxysporum - Srpovnièka
typické hyalinní mnohobunìèné makrokonidie
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
konidiofor s konidiemi-nepohlavní rozmnožování
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
konidie G.cichoracearum-nepohlavní rozmnožování
Oidium begoniae - Padlí begoniové
konidie Oidium begoniae
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
konidiofor s konidiemi - nepohlavní rozmnožování
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
konidie P.xantii - nepohlavní rozmnožování
Septoria - Braniènatka
konidie Septoria sp.
Uncinula necator - Padlí révové
konidie Uncinula necator-nepohlavní rozmnožování


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.