klathrothecium

Anthurus archeri - Kvìtnatec Archerùv
vajíèkovité plodnice z nichž v dospìlosti vyráží zářivì èervená ramena s páchnoucím slizem s výtrusy, nehojnì
Anthurus archeri - Kvìtnatec Archerùv
vajíèkovité plodnice z nichž v dospìlosti vyráží zářivì èervená ramena s páchnoucím slizem s výtrusy, nehojnì
Mutinus caninus - Psivka obecná
z mladé vejcovité plodnice vyroste oranžové receptakulum s olivovì zeleným teřichem
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
prùřez plodnicí s ukrytým receptákulem s glebou
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
vejcovité plodnice, které protrhává receptakulum se zeleným odpornì páchnoucím teřichem
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
vejcovité plodnice, které protrhává receptakulum se zeleným odpornì páchnoucím teřichem


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.