haustorium

Bremia lactucae - Plíseò salátová
haustorium umožòuje parazitu èerpání živin z pletiv hostitele


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.