Volutella pachysandricola

Volutella pachysandricola
sporodochia na Pachysandra terminalis
Volutella pachysandricola
skvrnist listù Pachysandra terminalis
Volutella pachysandricola


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.