Ustilago maydis

Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
chlamydospory
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
hálky chlamydospor na Zea maydis
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
snì? deformuje klas kukuřice
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
snì? mìní tvar kukuřièného klasu
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
kukuřièné obilky napadené snìtí
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
příznaky na samièím kvìtenství
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
příznaky na samièím kvìtenství
Ustilago maydis - Snì? kukuřièná
příznaky na samèím kvìtenství


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.