Uromyces ficariae

Uromyces ficariae - Rez orsejová
telia na spodni stranì listu Ficaria verna


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.