Tremella mesenterica

Tremella mesenterica - Rosolovka mozkovitá
rosolovitá mozkovitì zprohýbaná plodnice, bìžnì na vìtvích
Tremella mesenterica - Rosolovka mozkovitá
rosolovitá mozkovitì zprohýbaná plodnice, bìžnì na vìtvích
Tremella mesenterica - Rosolovka mozkovitá


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.