Taphrina deformans

Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
detail vrstvy vřecek na povrchu listu
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
detail vrstvy vřecek na povrchu listu
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
řez napadeným listovým pletivem
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
broskvoò silnì napadená kadeřavkou
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
èervené zduřeniny na listech se pozdìji pokrývají vrstvou bílých vřecek
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
èervené zduřeniny na listech se pozdìji pokrývají vrstvou bílých vřecek
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
zkadeřený list Persica sp.
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
poškozený plod Persica sp.


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.