Taphrina betulina

Taphrina betulina - Èarovìník břízy
prorùstáním postranních pupenù vznikají v korunì metlovité útvary


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.