Taphrina

Taphrina - Kadeřavka (palcatka)
èarovìník na vìtvích Pinus canariensis zpùsobený nerovnováhou v hladinì cytokininù
Taphrina betulina - Èarovìník břízy
prorùstáním postranních pupenù vznikají v korunì metlovité útvary
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
detail vrstvy vřecek na povrchu listu
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
detail vrstvy vřecek na povrchu listu
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
řez napadeným listovým pletivem
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
broskvoò silnì napadená kadeřavkou
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
èervené zduřeniny na listech se pozdìji pokrývají vrstvou bílých vřecek
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
èervené zduřeniny na listech se pozdìji pokrývají vrstvou bílých vřecek
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
zkadeřený list Persica sp.
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
poškozený plod Persica sp.
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
řez napadeným pletivem
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
řez napadeným pletivem
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
napadené plody nezralých švestek jsou vìtší a pokryté bílou vrstvou vřecek
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
plody slivoní napadené T. pruni byly lidovì nazývány např. křivaèky, kohoutci
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
výskyt puchýřnatce slívového je hojný především v horských oblastech
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
puchrovitost švestky, deformovaný plod Prunus domestica


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.