Puccinia graminis

Puccinia graminis - Rez travní
telia
Puccinia graminis - Rez travní
telia na stéblu Festuca pratensis
Puccinia graminis - Rez travní
detail uredia
Puccinia graminis - Rez travní
uredia a detail uredospory na Agrostis sp.
Puccinia graminis - Rez travní
uredia na listech Poa pratensis
Puccinia graminis - Rez travní
hostitelem jsou zástupci èel. Poaceae, na jejich listech rez travní vytváří hnìdorezavé výtrusné kupky-uredia
Puccinia graminis - Rez travní
teliospory


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.