Plasmopara viticola

Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
sporangia a sporangiofory na plodech Vitis vinifera
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
příznaky vřetenatky révové na listech
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
chlorózy na listech vinné révy
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
sporulace vřetenatky na listech vinné révy
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
sporulace vřetenatky na listech vinné révy
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
konidiofor P. vitocola


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.