Plasmopara nivea

Plasmopara nivea - Plíseò miříkovitých
plíseò na Aegopodium podagraria


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.