Plasmopara halstedii

Plasmopara halstedii - Plíseò sluneènice
poškozené listy Helianthus annuus


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.