Phytophthora infestans

Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
sporangiofor P. infestans
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
detail sporulujícího mycelia na rubu listu Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky plísnì na listu rajèete
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky plísnì na stonku rajèete
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky plísnì na listech rajèete
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na stonku Lycopersicon esculentum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na listu Lycopersicon esculentum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na plodech Lycopersicon esculentum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na listu Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
poškozený porost Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
poškozené hlízy Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky na rajèeti (Lycopersicon esculentum)
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.