Phytophthora cactorum

Phytophthora cactorum - fytoftorové vadnutí rododendronù
odumírající rostlina Rhododendron sp.


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.