Phragmidium fragariae

Phragmidium fragariae - Rez jahodníková
telia na Potentilla repens
Phragmidium fragariae - Rez jahodníková
uredospora a teliospora
Phragmidium fragariae - Rez jahodníková
rez na Potentilla repens


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.